KONTAKT

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

CAŁODOBOWA DYSPOZYTURA

+48 887 707 887

MONIKA ŁUPIŃSKA
Prezes Zarządu
monika.lupinska@ecco-rail.eu
BRONISŁAW PLATA
Członek Zarządu
bronislaw.plata@ecco-rail.eu
KRZYSZTOF RYBUS
Członek Zarządu
krzysztof.rybus@ecco-rail.eu
MARCIN JANICKI
Pełnomocnik Zarządu d/s SMS
Tel: +48 887 065 888
marcin.janicki@ecco-rail.eu

MARTA TARGOŃSKA
Administracja
Tel: +48 887 483 887
marta.tragonska@ecco-rail.eu
ANDRZEJ GŁOWACKI
Dyrektor Biura Bezpieczeństwa
Tel: +48 887 474 887
andrzej.glowacki@ecco-rail.eu
TOMASZ NEUMANN
Maszynista instruktor
Tel: +48 887 592 887
tomasz.neuman@ecco-rail.eu
ROBERT GOŁDA
Maszynista instruktor
Tel: +48 887 562 887
robert.golda@ecco-rail.eu
MARCEL KOBYŁECKI
Maszynista instruktor
Tel: +48 516 256 778
marcel.kobylecki@ecco-rail.eu

GRZEGORZ PIETRUCH
Maszynista instruktor
Tel: +48 887 492 887
grzegorz.pietruch@ecco-rail.eu
KRZYSZTOF RYBUS
Dyrektor Handlowy
Tel: +48 887 181 887
krzysztof.rybus@ecco-rail.eu
MAGDALENA PASTUSZKA
Dyrektor Finansowy
Tel: +48 887 727 888
magdalena.pastuszka@ecco-rail.eu
MICHAŁ KRESIMON
Główny księgowy
Tel: +48 601 610 105 | +48 32 360 41 44
zarzad@kresix.com
GRZEGORZ PASIONEK
Dyrektor ds. Kontrolingu
Tel: +48 698 646 092
grzegorz.pasionek@ecco-rail.eu
TERESA WACEK
Specjalista ds. Kontrolingu
Tel: +48 887 124 887
teresa.wacek@ecco-rail.eu
BARBARA MAJER
Specjalista ds. Kard i Płac
Tel: +48 887 514 887
barbara.majer@ecco-rail.eu
JAKUB OLSZEWSKI
Dyrektor Operacyjny
Tel: +48 887 171 887
jakub.olszewski@ecco-rail.eu
KAJETAN ORLIŃSKI
Kierownik działu operacyjnego
Tel: +48 887 293 887
kajetan.orlinski@ecco-rail.eu
BARTOSZ BOGACZ
Kierownik działu realizacji przewozów
Tel: +48 887 433 887
bartosz.bogacz@ecco-rail.eu
JACEK KOSZAŁKA
Kierownik Dyspozytury
Tel: +48 887 569 887
jacek.koszalka@ecco-rail.eu
KAMIL SOBCZYK
Dyrektor ds. przewozów intermodalnych i nadzwyczajnych
Tel: +48 887 089 887
kamil.sobczyk@ecco-rail.eu
ŁUKASZ FICHTEL
Specjalista ds. przewozów intermodalnych i nadzwyczajnych
Tel: +48 887 370 887
lukasz.fichtel@ecco-rail.eu
WIESŁAW RUSIN
Dyrektor Techniczny
Tel: +48 887 872 887
wieslaw.rusin@ecco-rail.eu
JAKUB MAKOWIECKI
Kierownik d/s utrzymania lokomotyw
Tel: +48 887 129 887
jakub.makowiecki@ecco-rail.eu
WOJCIECH PUTKA
Kierownik d/s utrzymania taboru kolejowego
Tel: +48 887 495 887
wojciech.putka@ecco-rail.eu
ANNA BARSZCZEWSKA
Specjalista d/s utrzymania taboru kolejowego
Tel: +48 887 484 887
anna.barszewska@ecco-rail.eu

PIOTR SYNOWIEC
Specjalista ds. utrzymania wagonów
Tel: +48 887 416 887
piotr.synowiec@ecco-rail.eu
BARTOSZ KUKUCZKA
Referent d/s eksploatacji wagonów
bartosz.kukuczka@ecco-rail.eu
KRZYSZTOF SPYCHAŁA
Kierownik serwisu taboru kolejowego
Tel: +48 887 869 887
serwis.zbaszynek@ecco-rail.eu

Firma

Nasza firma jest największym w Polsce prywatnym polskim przewoźnikiem kolejowym.

Grupa

Należymy do ECCO GROUP i będąc jednością skupiamy się na wspólnym rozwoju handlowym i technologicznym.