KONTENERY:

  • 40 Stopowe
  • 20 Stopowe
  • 10 Stopowe

USŁUGI:

  • obsługa portowych i terminalowych bocznic kolejowych

Osoba do kontaktu:

KRZYSZTOF RYBUS
Tel: +48 887-181-887
krzysztof.rybus@ecco-rail.eu

Firma

Nasza firma jest największym w Polsce prywatnym polskim przewoźnikiem kolejowym.

Grupa

Należymy do ECCO GROUP i będąc jednością skupiamy się na wspólnym rozwoju handlowym i technologicznym.