TOWARY:

  • deski
  • kłody
  • papierówka
  • biomasa

USŁUGI:

  • obsługa przyzakładowych i portowych bocznic kolejowych

Osoba do kontaktu:

MAREK OZIEWICZ
Tel: +48 602-831-558
marek.oziewicz@ecco-wood.eu
 

ECCO WOOD jest jednym z największych dostawców drewna, biomasy i produktów drzewnych w Europie. Dzięki wizjonerom kierującym całym zespołem i wyznaczającym strategię rozwoju, spółka jest najbardziej innowacyjną firmą w zakresie rozwiązań transportowych w tej branży.

ECCO WOOD

Firma

Nasza firma jest największym w Polsce prywatnym polskim przewoźnikiem kolejowym.


NIP 625 24 32 759

Sąd Rej. Wschód VIII Wydz. Gosp. KRS 0000378827

Grupa

Należymy do ECCO GROUP i będąc jednością skupiamy się na wspólnym rozwoju handlowym i technologicznym.

Chmurka z tekstem otworzona na markerze.