TOWARY:

  • pszenica
  • kukurydza
  • rzepak
  • soja
  • śruty 

PRODUKTY POCHODNE:

  • oleje
  • biokomponenty

USŁUGI:

  • obsługa portowych bocznic kolejowych
  • reaktywacja bocznic kolejowych

Osoba do kontaktu:

MAREK MATEJKA
Tel: +48 696-266-549
marek.matejka@ecco-agro.eu

ECCO AGRO zajmuje się transportem oraz obrotem ziarnami i materiałami paszowymi. Dzięki doświadczeniu i nieprzeciętnym rozwiązaniom optymalizującym transport, firma jest w stanie zapewnić idealnie dopasowaną obsługę do każdego klienta, na każdym etapie procesu logistycznego.

ECCO AGRO

Firma

Nasza firma jest największym w Polsce prywatnym polskim przewoźnikiem kolejowym.


NIP 625 24 32 759

Sąd Rej. Wschód VIII Wydz. Gosp. KRS 0000378827

Grupa

Należymy do ECCO GROUP i będąc jednością skupiamy się na wspólnym rozwoju handlowym i technologicznym.

Chmurka z tekstem otworzona na markerze.