TOWARY:

  • węgiel kamienny
  • węgiel brunatny
  • koks
  • pył 

USŁUGI:

  • obsługa bocznic kolejowych kopalń i portów

Osoba do kontaktu:

KRZYSZTOF RYBUS
Tel: +48 887-181-887
krzysztof.rybus@ecco-rail.eu

Firma

Nasza firma jest największym w Polsce prywatnym polskim przewoźnikiem kolejowym.

Grupa

Należymy do ECCO GROUP i będąc jednością skupiamy się na wspólnym rozwoju handlowym i technologicznym.