Open recruitment for traction teams!

We are openly recruiting nationwide for traction teams.

All our values have been forged through years of work in the field of rail transport. By employing the best specialists and at the same time passionate about their field, we are able to perfectly match each client and create innovative solutions.

If you have the required qualifications (full job description below) apply via the Careers section of our website!

Rewident taboru kolejowego - opis stanowiska:

 • kontrola stanu technicznego wagonów (przed załadunkiem, po załadunku, przed dopuszczeniem do ruchu);
 • kontrola poprawności załadunku;
 • wykonywanie próby hamulców zespolonych przed odjazdem pociągów

Ustawiacz / Manewrowy - opis stanowiska:

 • wykonywanie manewrów w wyznaczonym okręgu nastawczym przy pomocy przydzielonej lokomotywy i drużyny manewrowej;
 • sprzęganie i rozprzęganie pojazdów kolejowych, przestawianie zwrotnic i wykolejnic;
 • zabezpieczanie pojazdów kolejowych przed zbiegnięciem;
 • wykonywanie prac załadunkowych (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami);
 • dokonywanie prób hamulców, wykonywanie prób uproszczonych hamulca;
 • operatywna realizacja planu pracy manewrowej;
 • współpraca z pracownikami służb kolejowych w celu zapewnienia ciągłości i terminowości świadczonych usług

Maszynista pojazdów trakcyjnych - opis stanowiska:

 • obsługa pojazdu trakcyjnego w obrębie bocznicy kolejowej;
 • dotrzymywanie obowiązujących terminów wykonywania prac manewrowych;
 • dbanie o stan techniczny pojazdu, sprawowanie kontroli stanu technicznego pojazdu, nadzór nad bezpieczeństwem jazdy;
 • należyte prowadzenie dokumentacji wymaganej na zajmowanym stanowisku;
 • współpraca jednostkami uczestniczącymi w procesie obsługi przewozów.
Udostępnij na:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram