Training centre

Facility no. PL/36/2018

The centre was entered in the register of training and examination centres kept by the President of the Railway Transport Authority on 28 August 2018. Entry number PL/36/2018.
We currently provide training in the following locations: Zbąszynek, Małaszewicze, Katowice, Toruń.

As part of our teaching facilities, we have:
1. legal acts and regulations related to the driver's work
2. textbooks and books: over 25 books and manuals relating to the work of the driver and the operation and construction of rolling stock
3. internal regulations and instructions of carriers or infrastructure managers: instructions of carrier Ecco Rail Sp. z o.o. and of infrastructure managers PKP PLK, Cargotor, InfraSilesia, CTL Maczki-Bór
4. training overview boards, computer programmes, multimedia presentations or videos on (more than 50 presentations, films, etc.) on
- principles of railway traffic management and signalling,
- construction and operation of powered railway vehicles
- construction and principles of operation of railway brakes
- occupational health and safety issues
- principles of first aid for victims of railway accidents,
- how to deal with irregularities on railway lines and in the event of a railway incident,
5. mock-ups or computer programs imitating railway traffic situations, 4 computer programs / virtual diagrams imitating railway traffic situations.
6 Other documents: DSUs of locomotives, etc.

The centre currently employs 10 active train drivers acting as instructors and examiners for train drivers employed by Ecco Rail Sp. z o.o.
Since the beginning, we have carried out more than 1,000 trainings and tests of knowledge and skills in locomotive construction.
Three times a year we organise periodic instruction for our employees (Katowice, Zbąszynek, Małaszewicze). Each training cycle is attended by more than 200 railway employees. Every year we organise refresher training for instructors and examiners on changes in regulations and participation in accident committees.

1000 training courses

Since its inception, we have performed more than 1,000 training, knowledge and skills tests in locomotive construction.
Dowiedz się więcej
Zmniejszamy produkcje CO2
Ekologiczną wycinka
Green way
Green way 2

Zmniejszamy produkcje CO2

Minimalizacja transportu drogowego z jednoczesnym usprawnieniem kolei jest zmianą korzystną na środowisko naturalne. Transport kolejowy jest odpowiedzialny zaledwie za 1,6% ogólnych kosztów zewnętrznych związanych z wypadkami, zanieczyszczeniem środowiska, hałasem i przekształceniami krajobrazu spośród wszystkich rodzajów transportu. Dodatkowo w celu ograniczenia emisji CO2 zaczęliśmy instalować filtry cząstek stałych, pozasilnikowe układy oczyszczania spalin czy filtry sadzowe

Ekologiczna wycinka

Ecco Wood to firma zarządzana ze szczególnym uwzględnieniem dobra lasu. Gospodarka leśna składa się nie tylko na rozporządzanie ilością sadzonych i wycinanych drzew, ale też nad ich przydatnością. Ecco Wood wycinając drzewa zagrażające leśnemu ekosystemowi chroni pozostałe rośliny przed wieloma chorobami, na które byłyby narażone.

Green way

Ecco to świadoma i rozwojowa marka, która posiada dalekosiężne plany inwestycyjne. Z tego powodu instalujemy pozasilnikowe układy oczyszczania spalin, filtry cząstek stałych czy filtry sadzowe. Ponadto opracowaliśmy nowoczesną technologię Ecco Box, której zadaniem jest transportowanie ekologicznej biomasy, która ze względu na pogarszającą się sytuację klimatyczną, może zostać bardzo istotnym źródłem energii w nadchodzących czasach.

Green way2

Ecco to świadoma i rozwojowa marka, która posiada dalekosiężne plany inwestycyjne. Z tego powodu instalujemy pozasilnikowe układy oczyszczania spalin, filtry cząstek stałych czy filtry sadzowe. Ponadto opracowaliśmy nowoczesną technologię Ecco Box, której zadaniem jest transportowanie ekologicznej biomasy, która ze względu na pogarszającą się sytuację klimatyczną, może zostać bardzo istotnym źródłem energii w nadchodzących czasach.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram