Licences and certificates

Licence

Ecco Rail Sp. z o.o. carries out licensed activities including the performance of rail freight transport and the provision of a traction service. Its competence as a railway operator is confirmed by the obtained Licence No. L/013/2016, which also confirms the fulfilment of the requirements: good reputation, financial reliability, professional qualifications and financial security of third-party liability (OC).

L/013/2016

see document

Safety certificate

Ecco Rail Sp. z o.o. has implemented and applies a safety management system whose compliance with the law has been confirmed by a single safety certificate issued by the President of the Railway Transport Office. The certificate in question covers freight transport, including the transport of dangerous goods, and the railway sidings used by Ecco Rail.
The main objective of the safety management system is to ensure the safe management of the railway undertaking's operations. The company, through the established system, ensures that all risks associated with its operations are kept under control, including those arising from services provided by suppliers.
The system for safety management is process-oriented and includes a description of the company's safety-related processes and procedures, which are independently audited.

Ecco Rail Sp. z o.o. complies with the requirements necessary to operate services on the railway network belonging to the following Infrastructure Managers: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Infra Silesia S.A. Kopalnie Piasku Kotlarnia - Linie Kolejowe Sp. z o.o., Cargotor Sp. z o.o., Euroterminal Sławków Sp. z o.o., Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. and CTL Maczki Bór S.A., and meets the requirements for transport to border stations with Germany, the Czech Republic, Lithuania and Slovakia, which was confirmed in the uniform safety certificate.

Safety certificate

see document

ECM

Ecco Rail Sp. z o.o. has implemented and applies a maintenance management system covering the maintenance of freight wagons and locomotives, which has been confirmed by a certificate of conformity for the Entity in Charge of Maintenance (ECM) issued by the President of the Railway Transport Authority.

The main objective of the maintenance management system is to ensure that the railway vehicles for which Ecco Rail Sp. z o.o. is responsible for maintenance are able to move in a safe manner and:
ensuring that vehicles are maintained in accordance with each vehicle's maintenance file and applicable requirements, including maintenance rules and relevant TSI provisions, implementing the necessary evaluation and risk assessment measures established in the Common Safety Method (CSM), which are implemented in cooperation with other entities where appropriate, ensuring that suppliers implement risk control measures through the application of the Common Safety Method (CSM) for monitoring, ensuring traceability of maintenance activities.

GMP+

Ensuring food safety and quality is an important issue for consumers today. GMP significantly improves a company's food safety management system, increasing customer confidence in the company's commitment to trade and the production of safe, high-quality food.

GMP compliance includes minimum common sense sanitary and process requirements applicable to all food processing plants. Many food companies have implemented the GMP certification programme for food processing as a basis for developing and implementing other quality and food safety management systems, including HACCP, ISO 22000, SQF and ISO 9001.

The Good Manufacturing Practices (GMP) certification programme provides independent verification and certification of adherence to basic manufacturing practices as prerequisites for implementing an effective HACCP (hazard analysis and critical control point system) food safety programme.
Zmniejszamy produkcje CO2
Ekologiczną wycinka
Green way
Green way 2

Zmniejszamy produkcje CO2

Minimalizacja transportu drogowego z jednoczesnym usprawnieniem kolei jest zmianą korzystną na środowisko naturalne. Transport kolejowy jest odpowiedzialny zaledwie za 1,6% ogólnych kosztów zewnętrznych związanych z wypadkami, zanieczyszczeniem środowiska, hałasem i przekształceniami krajobrazu spośród wszystkich rodzajów transportu. Dodatkowo w celu ograniczenia emisji CO2 zaczęliśmy instalować filtry cząstek stałych, pozasilnikowe układy oczyszczania spalin czy filtry sadzowe

Ekologiczna wycinka

Ecco Wood to firma zarządzana ze szczególnym uwzględnieniem dobra lasu. Gospodarka leśna składa się nie tylko na rozporządzanie ilością sadzonych i wycinanych drzew, ale też nad ich przydatnością. Ecco Wood wycinając drzewa zagrażające leśnemu ekosystemowi chroni pozostałe rośliny przed wieloma chorobami, na które byłyby narażone.

Green way

Ecco to świadoma i rozwojowa marka, która posiada dalekosiężne plany inwestycyjne. Z tego powodu instalujemy pozasilnikowe układy oczyszczania spalin, filtry cząstek stałych czy filtry sadzowe. Ponadto opracowaliśmy nowoczesną technologię Ecco Box, której zadaniem jest transportowanie ekologicznej biomasy, która ze względu na pogarszającą się sytuację klimatyczną, może zostać bardzo istotnym źródłem energii w nadchodzących czasach.

Green way2

Ecco to świadoma i rozwojowa marka, która posiada dalekosiężne plany inwestycyjne. Z tego powodu instalujemy pozasilnikowe układy oczyszczania spalin, filtry cząstek stałych czy filtry sadzowe. Ponadto opracowaliśmy nowoczesną technologię Ecco Box, której zadaniem jest transportowanie ekologicznej biomasy, która ze względu na pogarszającą się sytuację klimatyczną, może zostać bardzo istotnym źródłem energii w nadchodzących czasach.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram