Transport z Ecco Rail

Przewozimy każdy rodzaj towaru, wykorzystując do tego własny tabor oraz licencje posiadane w innych krajach.

Kolej najlepszym wyborem dla przewozu towarów

Producenci, spedytorzy, firmy handlowe czy przedsiębiorstwa, dla których liczy się efektywność kosztowa, zdolność przewozowa i minimalizacja wpływu przewozu dużej ilości towarów na środowisko, coraz częściej wybierają kolej w organizacji łańcucha dostaw. Firmy te dostrzegają bowiem obiektywną potrzebę zrównoważonej i inteligentnej mobilności, na którą kolej, jak żaden inny środek transportu towarów, odpowiada najlepiej.

Z tego punktu widzenia, kolej jest więc pierwszym wyborem spośród innych form transportu towarów zarówno na lądzie, na morzu jak i w powietrzu dla firm o zasięgu lokalnym, europejskim czy interkontynentalnym.

Przyszłość w transporcie towarów należy do kolei i prywatnych przewoźników  

Nieprzerwanie powstają nowe i rozwijane są istniejące połączenia kolejowe oraz terminale przeładunkowe w Polsce, Europie czy na tzw. „Nowym Jedwabnym Szlaku”. Zmieniająca się infrastruktura, lobbing oraz zaangażowanie w obsługę transportu towarowego prywatnych przedsiębiorców takich jak Ecco Rail powoduje, że udział przewozów kolejowych typu cargo w ujęciu ogólnym systematycznie rośnie.

Wzrasta udział polskich przewoźników cargo na rynku europejskim

W ciągu ostatnich 10 lat praca przewozowa realizowana przez pociągi towarowe w Europie rosła średnio o 0,8% rocznie, aby w 2022 r. osiągnąć poziom o 6,6% wyższy niż w 2013 r. Liderem w zakresie wykorzystania kolei do przewozów cargo w Europie są Niemcy (124,6 mld tonokilometrów w 2022 r.). Polska zajmuje w tym zestawieniu drugie miejsce z pracą przewozową w wysokości 62,5 mld tonokilometrów zrealizowaną przez pociągi towarowe w 2022 r. co w porównaniu z 2013 r. daje wzrost o 22,8%.

Na wzrost wykorzystania kolei do przewozów towarów w Polsce i w Europie mają wpływ następujące czynniki:

  • duża zdolność przewozowa różnego rodzaju towarów w jednym transporcie,
  • większa punktualność transportu kolejowego w porównaniu z przewozami droga lądową i powietrzną,
  • niższe koszty, zwłaszcza przy wykorzystaniu transportu towarów koleją w łańcuchu dostaw intermodalnych oraz na długich dystansach,
  • ochrona środowiska, szczególnie w kontekście emisji CO2 na jednostkę przewożonego ładunku oraz wymogów Europejskiego Zielonego Ładu (redukcja do 2050 r. emisji CO2 z transportu o 90%, zwiększenie kolejowego ruchu towarowego o 50% do 2030 r. i dwukrotnie do 2050 r.,
  • wyższe bezpieczeństwo transportu, w kontekście ryzyka wystąpienia wypadków lub uszkodzeń ładunku.

Ewolucja podejścia kolejowych przewoźników cargo

Zmienia się także podejście przewoźników kolejowych do realizowanych usług transportowych. Obecnie, aby móc skutecznie konkurować na rynku przewozów towarowych, niezbędne jest nie tylko doświadczenie i kompetencje. Konieczne jest również zapewnienie dostępu do nowoczesnego i różnorodnego taboru, mogącego przewieźć możliwie największą gamę towarów.

Ecco Rail - największy polski prywatny przewoźnik kolejowy

Jako Ecco Group jesteśmy w stanie przewieźć każdy rodzaj towaru, wykorzystując do tego własny tabor oraz licencje posiadane w innych krajach.

Lorem ipsum dolor

Intermodal

Dowiedz się więcej

Automotive

Dowiedz się więcej

Drewno

Dowiedz się więcej

Agro

Dowiedz się więcej

Chemia

Dowiedz się więcej

Przemysł

Dowiedz się więcej

Węgiel

Dowiedz się więcej

Kamień

Dowiedz się więcej

Usługi specjalne

Dowiedz się więcej
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram