Ecco Rail Intermodal

Ecco Rail - doświadczony i wiarygodny partner w transporcie intermodalnym

W 2022 r. udział Polski w segmencie kolei intermodalnych wyniósł 10,5%. Głównie za sprawą transportu kontenerów Nowym Jedwabnym Szlakiem. Wśród polskich przewoźników obsługujących ten rodzaj transportu, Ecco Rail wraz ze spółką Eurasia Railway Carrier (Ecco Group), wypracowały udział w rynku na poziomie 11,90%, plasując się na czwartym miejscu wśród wszystkich przewoźników intermodalnych w kraju.

Od ponad 10 lat Ecco Rail oferuje swoim klientom szeroki zakres intermodalnych rozwiązań transportowych, zarówno w zakresie przewozu ładunków krajowych jak i międzynarodowych. W naszej flocie posiadamy platformy kolejowe mogące przewozić kontenery o długości 45', 40' i 20'. Dysponujemy własnymi warsztatami naprawczymi oraz serwisem mobilnym platform kontenerowych. Obsługujemy terminale i porty kontenerowe w Polsce i w Europie. Bierzemy czynny udział w swobodzie przemieszczania towarów w transporcie kolejowym z wykorzystaniem kontenerów.

Transport intermodalny kluczowy dla optymalizacji łańcucha dostaw

Dzięki naszemu doświadczeniu wiemy, że dobrze zorganizowany i zarządzany transport intermodalny odgrywa kluczową rolę w optymalizacji łańcucha dostaw. Zarówno z punktu widzenia klientów jak i dostawców usług logistycznych czy przewoźników. To jeden z najbardziej efektywnych ekonomicznie rodzajów transportu towarów na każdym etapie ich przemieszczania. Wraz ze zmniejszeniem ilości etapów przeładunku oraz wykorzystaniem kolei jako głównego środka transportu lądowego, w zależności od specyfiki ładunku, transport intermodalny przyczynia się do znacznego zwiększenia efektywności kosztowej transportu w ogóle.

Transport kontenerowy - efektywnie, bezpiecznie, ekologicznie

Transport intermodalny to także znacznie większa elastyczność w dostosowywaniu się do różnych potrzeb logistycznych - na przykład w obszarze planowania trasy i dostawy oraz bezpieczeństwa i ochrony ładunku. Zwłaszcza, jeśli realizowany jest przy użyciu kontenerów. To właśnie wykorzystanie zalet kontenerów w transporcie intermodalnym zapewnię efektywność, elastyczność i bezpieczeństwo całego systemu logistycznego.

Wykorzystując transport intermodalny, który obejmuje segment kolejowy, znacznie zmniejsza się także ślad węglowy w całym łańcuchu dostaw ładunków.


Kontakt

Izabela Biela

+48 887 707 887
Zmniejszamy produkcje CO2
Ekologiczną wycinka
Green way
Green way 2

Zmniejszamy produkcje CO2

Minimalizacja transportu drogowego z jednoczesnym usprawnieniem kolei jest zmianą korzystną na środowisko naturalne. Transport kolejowy jest odpowiedzialny zaledwie za 1,6% ogólnych kosztów zewnętrznych związanych z wypadkami, zanieczyszczeniem środowiska, hałasem i przekształceniami krajobrazu spośród wszystkich rodzajów transportu. Dodatkowo w celu ograniczenia emisji CO2 zaczęliśmy instalować filtry cząstek stałych, pozasilnikowe układy oczyszczania spalin czy filtry sadzowe

Ekologiczna wycinka

Ecco Wood to firma zarządzana ze szczególnym uwzględnieniem dobra lasu. Gospodarka leśna składa się nie tylko na rozporządzanie ilością sadzonych i wycinanych drzew, ale też nad ich przydatnością. Ecco Wood wycinając drzewa zagrażające leśnemu ekosystemowi chroni pozostałe rośliny przed wieloma chorobami, na które byłyby narażone.

Green way

Ecco to świadoma i rozwojowa marka, która posiada dalekosiężne plany inwestycyjne. Z tego powodu instalujemy pozasilnikowe układy oczyszczania spalin, filtry cząstek stałych czy filtry sadzowe. Ponadto opracowaliśmy nowoczesną technologię Ecco Box, której zadaniem jest transportowanie ekologicznej biomasy, która ze względu na pogarszającą się sytuację klimatyczną, może zostać bardzo istotnym źródłem energii w nadchodzących czasach.

Green way2

Ecco to świadoma i rozwojowa marka, która posiada dalekosiężne plany inwestycyjne. Z tego powodu instalujemy pozasilnikowe układy oczyszczania spalin, filtry cząstek stałych czy filtry sadzowe. Ponadto opracowaliśmy nowoczesną technologię Ecco Box, której zadaniem jest transportowanie ekologicznej biomasy, która ze względu na pogarszającą się sytuację klimatyczną, może zostać bardzo istotnym źródłem energii w nadchodzących czasach.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram