Ośrodek szkoleniowy

Ośrodek PL/36/2018

Ośrodek został wpisany do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania prowadzonego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w dniu 28 sierpnia 2018. Numer wpisu PL/36/2018.
Obecnie realizujemy szkolenia w następujących lokalizacjach: Zbąszynek, Małaszewicze, Katowice, Toruń.

W ramach zaplecza dydaktycznego posiadamy:
1. Akty prawne i przepisy związane z pracą maszynisty
2. Podręczniki i książki: ponad 25 książek i podręczników związanych z pracą maszynisty oraz obsługą i budową taboru
3. Regulacje i instrukcje wewnętrzne przewoźników lub zarządców infrastruktury: instrukcje przewoźnika Ecco Rail Sp. z o.o. oraz zarządców infrastruktury PKP PLK, Cargotor, InfraSilesia, CTL Maczki-Bór
4. Tablice poglądowe z zakresu szkolenia, programy komputerowe, prezentacje multimedialne lub filmy wideo z zakresu (ponad 50 prezentacji, filmów itp.) z zakresu:
- zasad prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji,
- budowy i obsługi pojazdów kolejowych z napędem,
- budowy i zasady działania hamulców kolejowych,
- zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
- zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom zdarzenia kolejowego,
- sposobów postępowania w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości na liniach kolejowych oraz w przypadku wystąpienia zdarzenia kolejowego,
5. Makiety lub programy komputerowe imitujące sytuacje występujące w ruchu kolejowym, 4 programy komputerowe / wirtualne schematy imitujące sytuacje w ruchu kolejowym.
6. Inne dokumenty: DSU lokomotyw itp.
 
Obecnie ośrodek zatrudnia 10 czynnych maszynistów pełniących funkcje instruktorów i egzaminatorów dla maszynistów zatrudnionych w Ecco Rail Sp. z o.o.
Od początku swojej działalności wykonaliśmy ponad 1000 szkoleń i sprawdzianów wiedzy i umiejętności z zakresu budowy lokomotyw.
Trzy razy w roku organizujemy pouczenia okresowe dla naszych pracowników (Katowice, Zbąszynek, Małaszewicze). W każdym cyklu szkolenia udział bierze ponad 200 osób zatrudnionych na stanowiskach kolejowych. Co roku organizujemy szkolenia doszkalające dla instruktorów i egzaminatorów z zakresu zmian w przepisach oraz udziału w pracach komisji wypadkowych.

1000 szkoleń

Od początku swojej działalności wykonaliśmy ponad 1000 szkoleń, sprawdzianów wiedzy i umiejętności z zakresu budowy lokomotyw.
Dowiedz się więcej
Zmniejszamy produkcje CO2
Ekologiczną wycinka
Green way
Green way 2

Zmniejszamy produkcje CO2

Minimalizacja transportu drogowego z jednoczesnym usprawnieniem kolei jest zmianą korzystną na środowisko naturalne. Transport kolejowy jest odpowiedzialny zaledwie za 1,6% ogólnych kosztów zewnętrznych związanych z wypadkami, zanieczyszczeniem środowiska, hałasem i przekształceniami krajobrazu spośród wszystkich rodzajów transportu. Dodatkowo w celu ograniczenia emisji CO2 zaczęliśmy instalować filtry cząstek stałych, pozasilnikowe układy oczyszczania spalin czy filtry sadzowe

Ekologiczna wycinka

Ecco Wood to firma zarządzana ze szczególnym uwzględnieniem dobra lasu. Gospodarka leśna składa się nie tylko na rozporządzanie ilością sadzonych i wycinanych drzew, ale też nad ich przydatnością. Ecco Wood wycinając drzewa zagrażające leśnemu ekosystemowi chroni pozostałe rośliny przed wieloma chorobami, na które byłyby narażone.

Green way

Ecco to świadoma i rozwojowa marka, która posiada dalekosiężne plany inwestycyjne. Z tego powodu instalujemy pozasilnikowe układy oczyszczania spalin, filtry cząstek stałych czy filtry sadzowe. Ponadto opracowaliśmy nowoczesną technologię Ecco Box, której zadaniem jest transportowanie ekologicznej biomasy, która ze względu na pogarszającą się sytuację klimatyczną, może zostać bardzo istotnym źródłem energii w nadchodzących czasach.

Green way2

Ecco to świadoma i rozwojowa marka, która posiada dalekosiężne plany inwestycyjne. Z tego powodu instalujemy pozasilnikowe układy oczyszczania spalin, filtry cząstek stałych czy filtry sadzowe. Ponadto opracowaliśmy nowoczesną technologię Ecco Box, której zadaniem jest transportowanie ekologicznej biomasy, która ze względu na pogarszającą się sytuację klimatyczną, może zostać bardzo istotnym źródłem energii w nadchodzących czasach.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram